Comité científico

Dr. Gabriel Barceló Bauzà (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana)

Dr. Mauro Castilho (Pontificia Universidad Católica de São Paulo)

Dra. Ana Diamant (Universidad de Buenos Aires)

Dra. Carme García Yeste (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana)

Dr. Bruno Garnier (Université de Corse Pasquale Paoli)

Dr. José Gonçalves Gondra (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Dra. Diana Gonçalves Vidal (Universidade de São Paulo)

Dra. Montserrat Gurrera Lluch (Universitat de Barcelona)

Dr. Salomó Marquès Sureda (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana)

Dr. Alejandro Mayordomo Pérez (Universitat de València)

Dr. Eugenio Otero Urtaza (Universidade de Santiago de Compostela)

Dr. Andrés Payá Rico (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana)

Dra. Ana Paz (Universidade de Lisboa)

Dra. María del Mar del Pozo Andrés (Universidad de Alcalá)

Dra. Maria Tomarchio (Università degli Studi di Catania)

Dra. Isabel Vilafranca Manguán (Universitat de Barcelona)

Dr. Conrad Vilanou Torrano (Universitat de Barcelona-president del Comitè científic)