XXV JORNADES INTERNACIONALS D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
L’atracció pedagògica vers la mar durant el segle XX
Barcelona, 23, 24 i 25 de novembre de 2022

Primera circular (document en pdf)
Arran de la celebració de les XXV Jornades internacionals d’història de l’educació, organitzades pel Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social Contemporani (GREPPS) de la Universitat de Barcelona i per la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), la voluntat d’aquesta primera circular és presentar aquesta activitat que es centrarà en la relació entre la mar i la pedagogia. La tria d’aquesta temàtica parteix de la voluntat d’homenatjar l’Escola del Mar de Pere Vergés ja que el 2022 es commemorarà el centenari de la seva fundació i, en aquest sentit, no hi ha dubte que aquest diàleg representa una clau interpretativa fonamental per comprendre l’obra d’aquesta institució tan emblemàtica de la ciutat de Barcelona.
Així, doncs, aquestes jornades internacionals estableixen els següents eixos d’estudi al voltant de la mar com a categoria pedagògica durant el segle XX:

1/ La mar com a paisatge pedagògic
Es centra en l’estudi de totes aquelles pràctiques educatives (escoles a ple aire, colònies escolars) que han sabut combinar platja, sorra i aigua. No hi ha dubte que totes elles foren creades sota el deixant de l’esperit de la renovació pedagògica aparegut entre finals del segle XIX i primeres dècades del segle XX.

2/ La mar com a via de comunicació i intercanvi
Aquest horitzó tan ampli que dibuixa la mar possibilita la circulació de subjectes, idees i artefactes educatius entre diferents territoris, des d’una perspectiva mediterrània, europea o transoceànica. És evident que els discursos i pràctiques educatives sempre romanen travessats per diferents influències i recepcions d’arreu del món i, per la qual cosa, es reserva un espai de biografia històrica per resseguir els viatges d’estudi, rutes, navegacions, exilis per part de mestres, educadors/educadores i pedagogs/pedagogues.

3/ La mar i la descoberta de la corporalitat
El goig d’estar a l’aire lliure posa de relleu la importància que té el cos en l’educació amb la presència de diferents pensaments pedagògics i pràctiques físiques (gimnàstica sueca, natació, jocs, esports, etc.). Aquesta presència també pot comportar l’educació del cos en un sentit higienista i, a més, el foment d’una sèrie de valors (sacrifici, lluita i, el respecte a les regles i a les normes).

4/ La mar i l’educació estètica
El pleinairisme com a moviment cultural va permetre copsar in situ la força inspiradora de la naturalesa. La presència i el contacte amb la natura també ha tingut la seva vessant pedagògica, a través de l’excursionisme, alhora que es va promoure en determinats contextos educatius, més vinculats a una estètica marítima, la importància de certes disciplines encara avui considerades de menys rellevància com la música, l’expressió plàstica o bé la poesia.

5/ La mar com a travessia: recerca i docència en història de l’educació
Secció dedicada a la historiografia, recerca en història de l’educació, didàctica i innovació docent en història de l’educació a l’àmbit universitària. També té la pretensió de fer un exercici de retrospectiva de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) ja que aquestes jornades seran l’edició vint-i-cinquena i, al mateix moment, un exercici de balanç de la docència i la recerca feta fins ara.

Afegim, per últim, que en les properes circulars es concretarà el programa, les dates per al lliurament de resum i textos complets de les comunicacions per a l’avaluació, acceptació i publicació de les mateixes, així com d’altres informacions d’interès (butlleta i preus d’inscripció, possibilitat d’allotjament, etc.).

Us convidem a participar-hi i a preparar les vostres comunicacions i, per qualsevol aclariment, quedem a la vostra disposició: 25jornades.hist.educ@correu.iec.cat

Barcelona, 23 de gener de 2021

Comissió organitzadora: Anna Aguilar Porta (Universitat de Barcelona), Meritxell Arderiu Antonell (Universitat de Barcelona), Jordi Brasó Rius (SHEPLC-GREPPS-Universitat de Barcelona), Oriol Brugarolas Bonet (Universitat de Barcelona), Elsa De La Fuente Espasa (CRAI-Biblioteca Campus Mundet), Clara Domènech Vivas (Universitat de Barcelona), Laura Fontán de Bedout (Universitat de Barcelona), Jordi Garcia Farrero (SHEPLC-GREPPS-Universitat de Barcelona), Sergio Irañeta (Universitat de Barcelona), Eric Ortega Gonzalez (GREPPS-Universitat de Barcelona), Angel Pascual Martin (Universitat de Barcelona), Oriol Roger Creus (Universitat de Barcelona), Joan Soler Mata (SHEPLC), Ferran Sánchez Margalef (GREPPS-Universitat de Barcelona), Julià Vilar Herms (SHEPLC)