Dates clau de participació

La proposta de comunicació s’haurà de fer arribar, com a màxim, el proper 3 de desembre de 2021 via correu electrònic amb un fitxer adjunt en format word a la següent adreça: 25jornades.hist.educ@correu.iec.cat

És molt important que en la proposta de comunicació s’especifiqui el NOM COMPLET de l’autor o autora; CORREU ELECTRÒNIC; TÍTOL de la proposta de la comunicació; EIX TEMÀTIC en el qual s’inscriu segons les circulars enviades i, en darrer terme, RESUM amb una extensió de 400-500 paraules i l’anunci de 4 PARAULES-CLAU en una de les llengües de les jornades (Català, Espanyol, Portuguès i Anglès).

Tots els signants d’una comunicació (s’accepten un màxim de dos autors) hauran d’estar inscrits a les Jornades i, amb independència que l’autoria sigui individual o compartida, només s’admetrà, com a màxim, la presentació de dues comunicacions per participant.

El 21 de gener de 2022 es comunicarà l’acceptació, o no, de la PROPOSTA DE COMUNICACIÓ segons les valoracions del Comitè Científic de les Jornades.

Els autors que tinguin les propostes de comunicacions acceptades tindran la possibilitat d’enviar un text més complert per ser publicat en un llibre en un llibre d’actes virtual (Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona).