Ponents

Mª DEL MAR DEL POZO ANDRÉS 

Llicenciada i Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació, amb Premi Extraordinari de Fi de Carrera i de Doctorat. Catedràtica d’Història de l’Educació de la Universidad de Alcalá. Les seves línies d’investigació són: història de l’educació urbana; formació docent inicial i permanent; recepció i transferència de corrents educatives internacionals; paper de l’educació en la construcció d’identitats nacionals; educació i gènere i cultura escolar.

 

ANTONI BOSCH-VECIANA 

Doctor en filosofia. Catedràtic de filosofia d’institut per oposició (1983-2011). Professor la Facultat de Filosofia-URL (1990-2021). El seu camp d’estudi ha estat l’univers de la filosofia antiga. Ha participat en simposis, congressos i col·loquis nacionals i internacionals. Ha publicat nombrosos articles i llibres sobre la temàtica de la seva especialitat.

 

JUSTINO PEREIRA DE MAGALHÄES 

Historiador de l’educació, catedràtic de l’Instituto de Educação de la Universidade de Lisboa. Àmbits de recerca i publicació: Història de l’Educació i Escolarització; Història de l’alfabetització; Història del llibre escolar; Història de les institucions educatives; Història del municipi pedagògic.