XXV JORNADES INTERNACIONALS D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
L’atracció pedagògica vers la mar durant el segle XX
Barcelona, 23, 24 i 25 de novembre de 2022

Segona circular (document en pdf)

Es presenta aquesta activitat, organitzada pel Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social Contemporani (GREPPS) de la Universitat de Barcelona i per la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), que es centrarà en la relació entre la mar i la pedagogia.

Els eixos temàtics establerts són els següents:

1/ La mar com a paisatge pedagògic
Es centra en l’estudi de totes aquelles pràctiques educatives (escoles a ple aire, colònies escolars) que han sabut combinar platja, sorra i aigua. No hi ha dubte que totes elles foren creades sota el deixant de l’esperit de la renovació pedagògica aparegut entre finals del segle XIX i primeres dècades del segle XX.

2/ La mar com a via de comunicació i intercanvi
Aquest horitzó tan ampli que dibuixa la mar possibilita la circulació de subjectes, idees i artefactes educatius entre diferents territoris, des d’una perspectiva mediterrània, europea o transoceànica. És evident que els discursos i pràctiques educatives sempre romanen travessats per diferents influències i recepcions d’arreu del món i, per la qual cosa, es reserva un espai de biografia històrica per resseguir els viatges d’estudi, rutes, navegacions, exilis per part de mestres, educadors/educadores i pedagogs/pedagogues.

3/ La mar i la descoberta de la corporalitat
El goig d’estar a l’aire lliure posa de relleu la importància que té el cos en l’educació amb la presència de diferents pensaments pedagògics i pràctiques físiques (gimnàstica sueca, natació, jocs, esports, etc.). Aquesta presència també pot comportar l’educació del cos en un sentit higienista i, a més, el foment d’una sèrie de valors (sacrifici, lluita i, el respecte a les regles i a les normes).

4/ La mar i l’educació estètica
El pleinairisme com a moviment cultural va permetre copsar in situ la força inspiradora de la naturalesa. La presència i el contacte amb la natura també ha tingut la seva vessant pedagògica, a través de l’excursionisme, alhora que es va promoure en determinats contextos educatius, més vinculats a una estètica marítima, la importància de certes disciplines encara avui considerades de menys rellevància com la música, l’expressió plàstica o bé la poesia.

5/ La mar com a travessia: recerca i docència en història de l’educació
Secció dedicada a la historiografia, recerca en història de l’educació, didàctica i innovació docent en història de l’educació a l’àmbit universitari. També té la pretensió de fer un exercici de retrospectiva de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) ja que aquestes jornades seran l’edició vint-i-cinquena i, al mateix moment, un exercici de balanç de la docència i la recerca feta fins ara.

Proposta de comunicació
La proposta de comunicació s’haurà de fer arribar, com a màxim, el proper 22 d’octubre de 2021 via correu electrònic amb un fitxer adjunt en format word a la següent adreça: 25jornades.hist.educ@correu.iec.cat
És molt important que en la proposta de comunicació s’especifiqui el NOM COMPLET de l’autor o autora; CORREU ELECTRÒNIC; TÍTOL de la proposta de la comunicació; EIX TEMÀTIC en el qual s’inscriu segons les circulars enviades i, en darrer terme, RESUM amb una extensió de 400-500 paraules i l’anunci de 4 PARAULES-CLAU en una de les llengües de les jornades (Català, Espanyol, Portuguès i Anglès).

Tots els signants d’una comunicació (s’accepten un màxim de dos autors) hauran d’estar inscrits a les Jornades i, amb independència que l’autoria sigui individual o compartida, només s’admetrà, com a màxim, la presentació de dues comunicacions per participant.

El 21 de gener de 2022 es comunicarà l’acceptació, o no, de la PROPOSTA DE COMUNICACIÓ segons les valoracions del Comitè Científic de les Jornades.

Les propostes de comunicacions acceptades tindran la possibilitat d’enviar un text més complet per ser publicat en un llibre d’actes virtual (Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona).

Dates clau de les jornades
22 d’octubre de 2021: Finalitza el termini per enviar proposta de comunicació
21 de gener de 2022: Resposta sobre l’acceptació de la proposta de comunicació
17 de juny de 2022: Finalitza el termini per fer el pagament de la inscripció a preus reduïts
20 de maig de 2022: Finalitza el termini per enviar comunicació completa.

Inscripcions i preus

*Fins el 17 de juny de 2022:
Per a socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 100€ (inclou llibre d’actes i dinar del dijous).
Per a no socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 130€ (inclou llibre d’actes i dinar del dijous).
Per a estudiants universitaris, jubilats i aturats: 30€ (inclou assistència a les jornades i dinar del dijous).

*A partir del 17 de juny de 2022:
Per a socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 130€ (inclou llibre d’actes i dinar del dijous)
Per a no socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 160€ (inclou llibre d’actes i dinar del dijous)
Per a estudiants universitaris, jubilats i aturats: 40€ (inclou assistència a les jornades i dinar del dijous).

Us convidem, doncs, a participar-hi i a preparar les vostres comunicacions i, per qualsevol aclariment, quedem a la vostra disposició: 25jornades.hist.educ@correu.iec.cat

Barcelona, 14 de maig de 2021

Comissió organitzadora: Anna Aguilar Porta (Universitat de Barcelona), Meritxell Arderiu Antonell (Universitat de Barcelona), Jordi Brasó Rius (SHEPLC-GREPPS-Universitat de Barcelona), Oriol Brugarolas Bonet (Universitat de Barcelona), Elsa De La Fuente Espasa (CRAI-Biblioteca Campus Mundet), Clara Domènech Vivas (Universitat de Barcelona), Laura Fontán de Bedout (Universitat de Barcelona), Jordi Garcia Farrero (SHEPLC-GREPPS-Universitat de Barcelona), Sergio Irañeta (Universitat de Barcelona), Cristian Martinez Gutiérrez (Universitat de Barcelona), Eric Ortega Gonzalez (GREM-GREPPS-Universitat de Barcelona), Angel Pascual Martin (GREPPS-Universitat de Barcelona), Karina Rivas (GREPPS-Universitat de Barcelona), Oriol Roger Creus (Universitat de Barcelona), Ferran Sánchez Margalef (GREPPS-Universitat de Barcelona), Joan Soler Mata (SHEPLC), Julià Vilar Herms (SHEPLC)